4v10-6v12 cohort '21-'24 - Scheikunde

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
VGT ST Schriftelijke toets Scheiden en reageren H1 Scheiden en reageren, basiskennis September n.v.t 45 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Bouwstenen van stoffen H2 en Basiskennis November n.v.t 45 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Moleculaire stoffen H3 en basiskennis Januari n.v.t 45 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Zouten, zoutoplossingen, hydraten H4 + 5.3 en Basiskennis Februari n.v.t 45 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT PO Praktische opdracht Zouten Zouten, aantonen, neerslagreactie Periode n.v.t 90 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Koolstofchemie H6 en rekenen April n.v.t 45 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Duurzaamheid en evenwichtreactie H7 en rekenen Juni n.v.t 45 min. Nee 1,00 0,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Zuren base, rekenen en evenwicht Boek deel 2: hfst 8, 9 + 7.4 en 7.5 Boek deel 1: paragraaf 2.4, 3.5 en 4.4 Een schriftelijke overhoring is onderdeel van het cijfer. Toetsweek november A, C, F 90 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Redox en rekenen, analyse technieken Boek deel 1: Hoofdstuk 2 en 6 (achetrgrondkennis) Boek deel 2: Hoofdstuk 10 en 11 Toetsweek januari A, B, F , D 90 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 molecuulbouw, kunsstoffen, nieuwe materialen Boek deel 1: Hoofdstuk 6 en 7 ( achtergrondkennis) Boekdeel 2: Hoofdstuk 12, 13, 14 Toetsweek juni A, B, G, E 90 min. Ja 1,00 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 4 Rekenen, oplossingen maken, titreren, analyseren, percentage bepalen. Praktische vaardigheden, Rekenen, oplossingen maken, titreren, analyseren, percentage bepalen. Einde Periode A, B, C , D 90 min. Nee 1,00 10,00 %

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 5 Groene chemie, chemie van het leven Boek deel 1: hfst 1, 6 en 7 (achtergrond kennis) Boek deel 2: hfst 10.3 en 13 (achtergrond kennis) Boek deel 3: hfst 15 en 16 Toetsweek november A, C, F, G 90 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Accu'sen brandstofcellen, buffers en enzymen Boek deel 1 hoofdstuk : 2, 8, 9 (achtergrondkennis) Boek deel 2 hoofdstuk: 11 (achtergrondkennis) Boek deel 3 hoofdstuk: 17, 18 Toetsweek januari A, C, F, G 90 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 7 Zuren, basen, buffers, redoxreactie, kunststoffen, polymeren, biochemie, koolstofchemie, duurzaamheid, analyse, nieuwe materialen, groene chemie Boek deel 1, 2 en 3 + stencils en aantekeningen. Toetsweek maart A, B, C, D, E, F, G 120 min. Ja n.v.t 20,00 %