4v10-6v12 cohort '21-'24 - Kunst algemeen

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
VGT ST Schriftelijke toets Kunstbeschouwing Kunstbeschouwing Beeldende kunst, voorstelling en vormgeving. Stof: reader begrippen kunstbeschouwing November A 45 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Kunstbeschouwing Kunstbeschouwelijke begrippen muziek, theater, dans en film. Stof: opdrachtenboek De Bespiegeling Maart A 45 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Hofcultuur Examenthema Hofcutuur H4 uit De Bespiegeling. Toetsweek juni A,B,C 90 min. n.v.t 1,00 0,00 %

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
VGT ST Schriftelijke toets Burgercultuur en Cultuur van het moderne Examenthema's : Burgercultuur H.5 + Cultuur van het moderne. H.8 uit de Bespiegeling Toetsweek november A,B,C 90 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Massacultuur examenthema: Massacultuur H.9 uit de Bespiegeling Toetsweek januari A,B,C 90 min. n.v.t n.v.t 0,00 %