4v10-6v12 cohort '21-'24 - Frans

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST en PO Literatuur/lezen Boeken : - Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran - Eigen boek (eigen keuze) Toetsen en leesverslagen. Diverse data/Tijdens de les E 45 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 1 Schrijfvaardigheid Het schrijven van een formele brief, waarbij wordt beoordeeld op inhoud, taalgebruik, briefconventies, communicatieve vaardigheden. Toetsweek januari D 110 min. Ja n.v.t 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Kijk- en luistervaardigheid Citotoets met multiple choicevragen bestaande uit audio en een videodeel. Tijdens de les B 60 min. Nee n.v.t 10,00 %
SE MO Mondelinge toets 3 Gespreksvaardigheid Spreken : Een presentatie over het milieu, goede doelen, organisaties en overige behandelde themas in de les. Eigen onderwerp mag ook maar dan met goedkeuring van je docent. Diverse data/tijdens de les C 15 min. Nee n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Literatuur Literatuurgeschiedenis vanaf de Renaissance tot en met 19de eeuw; stromingen, schrijvers, dichters, tekstfragmenten of gedichten. Toets ook over Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Tijdens de les E 60 min. Nee n.v.t 5,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Kennistoetsen Hoofdstukken 1 t/m 3 Diverse data/tijdens de les A/B/C/D 45 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Vocabulaire Examenidioom; signaalwoorden; vocabulaire Diverse data/tijdens de les A/B/C/D 15 min. Nee n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Leesvaardigheid Hoofdgedachte vaan eeen tekst aangeven; aangeven welke informatie relevant is; relaties tussen delen van een tekst aangeven; betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur. Tijdens de les A 90 min. Nee n.v.t 0,00 %

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Leesdossier Drie literaire werken moeten worden gelezen. Eind maart A/C/D/E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Literatuurgeschiedenis Belle époque - Dadaisme -Surréalisme - le Théatre de l'Absurde - L'Existentialisme - La Francophonie littéraire. Er wordt gewerkt met literaire tekstfragmenten (proza, gedichten, toneel). Toetsweek november E 60 min. Nee n.v.t 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Schrijfvaardigheid Formele brief/dissertation ( schriftelijk betoog ) Toetsweek januari D 120 min. Ja n.v.t 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 7 Kijk-en luistervaardigheid In de les wordt geoefend met kijk- en luistervaardigheden. Er wordt een Citotoets afgenomen. Maart, tijdens de les B 60 min. Nee n.v.t 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 8 Gespreksvaardigheid Gesprek voeren over 3 zelfgekozen Franse artikelen en over onderwerpen als : jezelf, familie, onderwijs en beroep; vrije tijd en ontspanning; toekomst, vakantie en andere in de les behandelde onderwerpen. Herkansing alleen mogelijk met 3 nieuwe artikelen. Toetsweek maart C 20 min. Ja n.v.t 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 9 Woordenschat Examenidiooms/signaalwoorden/grammatica Diverse data/tijdens de les A/B/C/D 15 min. Nee n.v.t 10,00 %