4v10-6v12 cohort '21-'24 - Duits

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Portfolio Alle opdrachten van het portfolio moeten op tijd en compleet worden ingeleverd Trimester 1 nvt n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Portfolio Alle opdrachten op tijd en compleet inleveren Trimester 2 n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Portfolio Alle opdrachten op tijd en compleet inleveren Trimester 3 n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Proefwerk hoofdstuk 1 Leerlijst hfst. 1 en grammatica Trimester 1 n.v.t 45 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Spreekvaardigheid Presentatie Presentatie over jezelf Trimester 1 C 10 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Proefwerk hoofdstuk 2 Leerlijst en grammatica hfst. 2 Trimester 2 n.v.t 45 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Luistervaardigheid Luistertoets hfst. 1 en 2 (onderdeel A en F uit de methode) Trimester 2 B 45 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Leesvaardigheid Leestoets hfst. 1+2 (onderdeel B en G uit de methode) Toetsweek januari A 60 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Proefwerk hoofdstuk 3 Leerlijst en grammatica hfst. 3 Trimester 3 n.v.t 45 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Leesvaardigheid Leesvaardigheid hfst. 3+4 (onderdeel B en G) Trimester 3 A 60 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets SO Gemiddelde van alle so's die gedurende het jaar worden afgenomen. Tijdens het schooljaar n.v.t 15 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Gespreksvaardigheid Presentantie over een zelf gekozen onderwerp tijdens het schooljaar n.v.t 10 min. n.v.t 1,00 0,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE MO Mondelinge toets 1 Spreekvaardigheid Een gesprek over Literatuur en een zelf gekozen onderwerp April C, E 15 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Examenidioom Woorden uit de woordenlijst voor het examen. Toetsweek juni n.v.t 30 min. Ja 1,00 10,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Leesvaardigheid Toets met multiple choice vragen ter voorbereiding op het CE Toetsweek januari A 90 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Leesvaardigheid Toets met multiple choice vragen ter voorbereiding op het CE Toetsweek juni A 90 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Schrijfvaardigheid Schrijven van een formele brief Maart D 60 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Luistervaardigheid Luitertoets met multilpe choice vragen Mei B 60 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT MO Mondelinge toets Presentatie Presentatie over een zelf gekozen onderwerp November/december C 15 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Gemiddelde van alle proefwerken Gehele jaar n.v.t 45 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Gemiddelde van alle SO's Gehele jaar n.v.t 10 min. Nee 1,00 0,00 %

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Woordenschat Gedurende het schooljaar nvt n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE MO Mondelinge toets 3 Spreekvaardigheid Presentatie Gesprek van 30 minuten op basis van een gelezen Duits boek, besproken Literatuur en vragen. November/december C 15 min. Ja n.v.t 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Schrijfvaardigheid Klachtenbrief Toetsweek januari D 120 min. Ja n.v.t 25,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Luistervaardigheid Luistertoets met multiple choice vragen Toetsweek januari B 60 min. Nee n.v.t 25,00 %
SE MO Mondelinge toets 6 Spreekvaardheid/gesprek Museum van jezelf. Toetsweek maart C, E 30 min. Ja n.v.t 15,00 %