4v10-6v12 cohort '21-'24 - Algemene natuurwetenschappen

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Keuzeperiode: aardrijkskunde óf natuurkunde Leerlingen met aardrijkskunde volgende de periode weer en klimaat. De leerlingen met natuurkunde volgen de periode bewegen en versnellen. Uitleg tijdens de periode. Inleveren schrift is voorwaarde voor deelname aan de toets. Einde periode A, D 90 min. Nee 1,00 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Periode: Levensprocessen Uitleg tijdens de periode. Imleveren schrift is voorwaarde voor deelname aan de toets. Einde periode C 90 min. Ja 1,00 15,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 3 Periode: celleer en erfelijkheid Periodestof: celleer, genetica, DNA, Gentechnologie Periode A, B, C 90 min. Ja 1,00 20,00 %
SE PO Praktische opdracht 4 Keuzeperiode: aardrijkskunde óf natuurkunde Periodestof aardrijkskunde: o.a. rollenspel. De periode milieu en ontwikkelingsproblematiek wordt gevolgd door de leerlingen zonder natuurkunde. Periodestof natuurkunde: een presentatie maken over een medische beeldvormingstechniek. Leerlingen met Natuurkunde volgen deze periode. Periode A, B n.v.t Nee 1,00 20,00 %

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 5 Periode: dierenrijk en evolutie Periodestof: Darwin, Verhulst, diergroepen beschrijven. Periode A, B, C n.v.t Nee n.v.t 15,00 %
SE PO Praktische opdracht 6 Periode: architectuur Architectuur: een huis leren ontwerpen, tekening maken en maquette bouwen. Periode A, B n.v.t Nee n.v.t 15,00 %