VWO 4 klas 10 - Maatschappijleer

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 periode: politieke besluitvorming 1 Periodestof: periode b, c 90 min. Ja n.v.t 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 2 periode: politieke besluitvorming 2 Periodestof: periode A, B, C n.v.t Nee n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 periode: verzorgingsstaat Periodestof: Nederlandse economie en verzorgingsstaat. periode D 90 min. Ja n.v.t 10,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 4 periode: sociale en culturele verschillen 1 Periodestof: periode A, B, C 90 min. Ja 1,00 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 5 periode: sociale en culturele verschillen 2 Periodestof: periode A, B, C n.v.t Nee 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 periode: rechtstaat en recht Periodestof: periode A, D 90 min. Ja 1,00 15,00 %

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST en PO 7 periode: maatschappijgeschiedenis Periodestof: overzicht van de geschiedenis, biografie opdracht. Voor leerlingen met natuurkunde telt deze periode mee voor 35% periode A, B, C, D, E n.v.t Nee n.v.t 20,00 %
SE PO Praktische opdracht 8 periode: sociale driegeleding Periodestof: reflectie op drie maatschappelijke terreinen. Alleen voor leerlingen zonder natuurkunde. periode A, B, C, D, E n.v.t Nee n.v.t 15,00 %