VWO 4 klas 10 - Frans

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Literatuur/Lezen Les Misérables en Tekstfragmenten Toetsen en leesverslag tijdens de les A/E 45 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Kennistoetsen Na elk hoofdstuk een kennistoets - vocabulaire - grammatica - schrijfvaardigheid - leesvaardigheid diverse data/tijdens de les A/B/C/D 45 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Kijk-en luistervaardigheid De leerlingen kunnen : – aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte; – de hoofdgedachte van een tekst aangeven; – de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; – conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de spreker(s); – anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek; – aantekeningen maken als strategie om een tekst aan te pakken. Citotoets met multiple choice-vragen bestaande uit audio en een videodeel. Voor dyslectische leerlingen is een dyslexieversie beschikbaar. diverse data/tijdens de les B 60 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Gespreksvaardigheid Spreken : een presentatie houden over een kunstwerk, een produkt, een feestdag, een personnage; Gesprek voeren : over familie, hobbies, school en werk, woonplaats, huis, ... tijdens de les C 15 min. Ja 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Schrijfvaardigheid Informele correspondentie : brief en e-mail toetsweek mei D 60 min. Ja 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Leesvaardigheid Hoofdgedachte vaan eeen tekst aangeven; aangeven welke informatie relevant is; relaties tussen delen van een tekst aangeven; betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur. toetsweek januari A 60 min. Ja 1,00 0,00 %