VWO 4 klas 10 - Duits

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Portfolio Alle opdrachten van het portfolio moeten op tijd en compleet worden ingeleverd 1e trimester nvt n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Portfolio alle opdrachten op tijd en compleet inleveren 2e trimester nvt n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Portfolio alle opdrachten op tijd en compleet inleveren 3e trimester nvt n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Proefwerk hfst. 1 Leerlijst hfst. 1 en grammatica 1e trimester nvt 45 min. n.v.t 0,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Spreekvaardigheid Presentatie Presentatie over jezelf 1e trimester C 10 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Proefwerk hfst. 2 Leerlijst en grammatica hfst. 2 2e trimester nvt 45 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Luistervaardigheid Luistertoets hfst. 1 en 2 (onderdeel A en F uit de methode) 2e trimester B 45 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Leesvaardigheid Leestoets hfst. 1+2 (onderdeel B en G uit de methode) TW1 A 60 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Proefwerk hfst. 3 Leerlijst en grammatica hfst. 3 3e trimester nvt 45 min. n.v.t 0,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Leesvaardigheid Leesvaardigheid hfst. 3+4 (onderdeel B en G) 3e trimester A 60 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets SO tijdens het schooljaar n.v.t 15 min. n.v.t n.v.t 0,00 %