HAVO 4 klas 11 - Scheikunde

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 1 practicum zout Zouten en reactie Einde Periode A,B,C ,D 90 min. Nee 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Stoffen en reacties+ basiskennis Zouten en reacties. Ook alle schriftelijke overhoringen maakt deel uit van het eindresultaten van dit SE onderdeel. Toetsweek Januari 10 A,B,C ,D 60 min. n.v.t 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 koolstofchemie Hoofdstuk 6 + 5.3 + achetrgrondkennis hfst 1 en 2 Toetsweek juni A,B,C ,D 60 min. Ja 1,00 10,00 %