HAVO 4 klas 11 - Nederlands

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets 1 Boekverslag Nederlandse literatuur Voor herfstavakantie E n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD ST Schriftelijke toets 2 Boekverslag Nederlandse literatuur Voor kerstvakantie E n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD ST Schriftelijke toets 3 Boekverslag Nederlandse literatuur Voor voorjaarsvakantie E n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD MO Mondelinge toets 4 Boekverslag/Presentatie Nederlandse literatuur Periode MLK E n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD ST Schriftelijke toets 5 Betoog schrijven Lesboek Maart-mei BCD n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD ST en PO 6 Parzival Periodeschrift Periode BCDEF n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD ST en PO 7 Moderne letterkunde Periodeschrift Periode BCDE 15 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 1 Woordenschat Materiaal docent en lesboek September BC 45 min. Ja 1,00 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Spelling Lesboek en materiaal docent November C 45 min. Ja 1,00 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Leesvaardigheid Lesboek Toetsweek januari AD 60 min. Ja 1,00 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Schrijfopdracht Opdracht docent en lesboek Maart BCD n.v.t n.v.t 1,00 5,00 %
SE MO Mondelinge toets 5 Betoog mondeling Lesboek Maart-mei BCD 15 min. Nee 1,00 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Formuleren Materiaal docent en lesboek Toetsweek mei/juni BCD 45 min. Ja 1,00 5,00 %