HAVO 4 klas 11 - Lichamelijke opvoeding

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Afsluitend leerjaar 10 Alle pta onderdelen van leerjaar 10 zijn afgerond. September Alle domeinen van leerjaar 10 n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Terugslagspel De leerling kan deelnemen aan de bewegingsactiviteit volleybal waarbij het gaat om: - verbreding en verdieping (qua niveau, taken en contexten) van bewegingsactiviteit volleybal die in de onderbouw zijn aangeboden. Maart Bewegen n.v.t Ja 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Doelspel De leerling kan deelnemen aan de bewegingsactiviteit rugby en voetbal waarbij het gaat om: - verbreding en verdieping (qua niveau, taken en contexten) van bewegingsactiviteiten die in de onderbouw zijn aangeboden. December Bewegen n.v.t Ja 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Organisatie sportdag De leerling kan (samen met anderen) ondersteunende en leidinggevende rollen in de sportdag vervullen, waarbij het gaat om: coach/begeleider, scheidsrechter/jurylid en organisator. Maart Bewegen en regelen n.v.t Ja 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Slag en loopspel De leerling kan deelnemen aan de bewegingsactiviteit softbal of honkbal waarbij het gaat om: - verbreding en verdieping (qua niveau, taken en contexten) van bewegingsactiviteiten die in de onderbouw zijn aangeboden. Oktober Bewegen n.v.t Ja 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Sportorïentatie De leerling kan alleen en in samenwerking met anderen twee nieuwe actuele bewegingsactiviteiten uitvoeren. Maart Bewegen en samenleving n.v.t Ja 1,00 0,00 %