HAVO 4 klas 11 - Frans

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Literatuur/Lezen iteratuurgeschiedenis: De Middeleeuwen tot de Renaissance Literaire ontwikkeling : Les Misérables + eigen gekozen roman. tijdens de les E 60 min. Ja 1,00 5,00 %
SE MO Mondelinge toets 2 Gespreksvaardigheid Spreken : een presentatie houden over een kunstwerk, een produkt, een feest,een personnage; Gesprek voeren : over familie, hobbies, school en werk, woonplaats, huis, ... tijdens de les C 15 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Leesvaardigheid De leerlingen kunnen: -aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte; -de hoofdgedachte van een tekst( gedeelte ) aangeven; -de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; -relaties tussen delen van een tekst aangeven. - Tekstsoorten; MC-vragen; openvragen; ... toetsweek mei A 60 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Kijk-en luistervaardigheid De leerlingen kunnen : – aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte; – de hoofdgedachte van een tekst aangeven; – de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; – conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de spreker(s); – anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek; – aantekeningen maken als strategie om een tekst aan te pakken. Citotoets met multiple choicevragen bestaande uit audio en een videodeel. Voor dyslectische leerlingen is een dyslexieversie beschikbaar. tijdens de les B 60 min. Nee 1,00 5,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Schrijfvaardigheid De leerling kan: - adequaat reageren in schriftelijke contacten met doeltaalgebruikers; -informatie vragen en verstrekken Informele brieven en e-mails tijdens de les D 60 min. Ja 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Kennistoetsen Hfd 1,2 en 4 diverse data/tijdens de les A/B/C/D 45 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Woordenschat vocabulaire; examenidioom; signaalwoorden diverse data/tijdens de les A/B/C/D 15 min. Nee 1,00 0,00 %