HAVO 4 klas 11 - Duits

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Portfolio Handelingsdeel portfolio. Alle onderdelen moeten compleet en op tijd worden ingeleverd. Tijdens de les n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 0,00 %
SE MO Mondelinge toets 1 Litertuur Het inleveren van de volledig gemaakte literatuur reader is een vereiste als toegang tot de mondelinge toets Literatuur. diverse data C,E 15 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Examenidioom Schriftelijke overhoringen over het Examenidioom diverse data A,B,C,D 45 min. Nee 1,00 10,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Leesvaardigheid Leesvaardigheidsopdrachten uit de methode (onderdeel B en G hfst. 1 t/m 4) toetsweek januari A 90 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Leesvaardigheid Leesvaardigheidsopdrachten uit de methode (onderdeel B en G hfst. 1 t/m 4) toetsweek mei A 90 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Kijk-/ luistervaardigheid Kijk- en luistervaardigheidsopdrachten uit de methode (onderdeel A en F hfst. 1 t/m 4) Tijdens de les B 90 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheidsopdrachten uit de methode (onderdeel E en J hfst. 1 t/m 4), reader schrijfvaardigheid Tijdens de les D 45 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT MO Mondelinge toets Spreekvaardigheid Gesprekken, in de les uitgewerkte gesprekken Tijdens de les C 15 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Proefwerken Proefwerken over hoofdtukken uit de methode. Tijdens de les n.v.t 45 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets SO tijdens het schooljaar n.v.t 10 min. n.v.t n.v.t 0,00 %