HAVO 4 klas 11 - Algemene natuurwetenschappen

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 periode: celleer en erfelijkheid periodestof: celleer, genetica, DNA en gentechnologie periode A, B, C 90 min. Ja 1,00 20,00 %
SE ST en PO 2 keuzeperiode: natuurkunde óf aardrijkskunde Periode natuurkunde: Ontwerp en bouw van een muizenvalauto. Deze periode kracht en beweging is voor de leerlingen met natuurkunde en wordt afgesloten met een PO (niet herkansbaar). Periode aardrijkskunde: De periode weer en klimaat is voor leerlingen met een maatschappijprofiel en wordt afgesloten met een herkansbare ST. periode A, B n.v.t Nee 1,00 20,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 3 periode: dierenrijk en evolutie Periodestof: Darwin, Verhulst, diergroepen beschrijven. periode A, B, C n.v.t Nee n.v.t 30,00 %
SE PO Praktische opdracht 4 keuzeperiode: architectuur óf natuurkunde Periode architectuur: een huis leren ontwerpen, tekening maken en maquette bouwen. leerlingen zonder natuurkunde volgen deze periode. Periode natuurkunde: een presentatie maken over een medischebeeldvormingstechniek. Leerlingen met natuurkunde volgen deze periode. periode A, B n.v.t Nee n.v.t 30,00 %