HAVO 4 klas 11 - Aardrijkskunde

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Wateroverlast en wereldbeeld BuiteNLand hoofdstuk 1 en 2 (wateroverlast en wereldbeeld) toetsweek januari B1, B2, E1, E2 120 min. Ja 2,00 15,00 %
SE PO Praktische opdracht 2 Leefomgeving: aardrijkskundig onderzoek BuiteNLand hoofdstuk 4 - Leefomgeving: stedelijke gebieden trimester 3 A1, A2, E2 n.v.t Nee 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Klimaat en landschap en stedelijke gebieden BuiteNLand hoofdstuk 3 en 4 (Klimaat en landschap & stedelijke gebieden) toetsweek mei C1, C2, E1, E2 120 min. Ja 2,00 15,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Leefomgeving: wateroverlast BuiteNLand hoofdstuk 1 - Leefomgeving: wateroverlast trimester 1 E1, E2 45 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT PO Praktische opdracht Wereld: wereldbeeld BuiteNLand hoofdstuk 2 - Wereld: wereldbeeld trimester 1 B1, B2 n.v.t Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Aarde: klimaat en landschap BuiteNLand hoofdstuk 3 - Aarde: klimaat en landschap trimester 2 C1, C2 45 min. Nee 1,00 0,00 %