HAVO 5 klas 12 - Frans

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Literatuur/Boeken Twee boeken lezen: - Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran - 1 eigen gekozen Frans boek Leesverslag inleveren ( zie afnamemoment ) eind februari E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Kijk-en luistervaardigheid Citotoets met multiple choicevragen bestaande uit audio en een videodeel. tijdens de les B 60 min. Nee n.v.t 20,00 %
SE MO Mondelinge toets 6 Gespreksvaardigheid Gesprek voeren over 2 zelfgekozen artikelen en onderwerpen als eigen persoonlijke omstandigheden; onderwijs en beroep; vrije tijd en onstspanning; toekomst; vakantie en andere in de les behandelde onderwerpen. Herkansing alleen mogelijk met 2 nieuwe artikelen. toetsweek maart C 20 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 7 Schrijfvaardigheid Het schrijven van een formele brief, waarbij wordt beoordeeld op inhoud, taalgebruik, briefconventies, communicatieve vaardigheden. toetsweek januari D 110 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 8 Literatuur/Lezen Lietratuurgeschiedenis vanaf de 17e eeuw t/m 20e eeuw: stromingen, schrijvers/dichtres; tekstfragmenten/gedichten. tijdens de les E 60 min. Ja n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 9 Woordenschat Vocabulaire; examenidioom; signaalwoorden diverse data/tijdens de les A/B/C/D 15 min. n.v.t n.v.t 6,00 %