HAVO 5 klas 12 - Engels

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 5 Literatuur De leerlingen kennen de stof uit de Shakespeare reader. Hier wordt tijdens de lessen in gewerkt. november E1 60 min. Ja n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Schrijfvaardigheid het schrijven van een formele opdracht. Hier is in de klas mee geoefend. toetsweek januari D1 60 min. Ja n.v.t 22,00 %
SE ST Schriftelijke toets 7 Kijk- en luistervaardigheid CITO toets bestaande uit een audideel en een videodeel. Hier is in de klas mee geoefend. Voor dyslectische leerlingen is er een dyslexieversie beschikbaar. toetsweek januari B 60 min. Nee n.v.t 22,00 %
SE MO Mondelinge toets 8 Gespreksvaardigheid Het betreft een individueel mondeling examen, een interview. De leerlingen hebben 3 Engelstalige artikelen uit kranten of tijdschriften voorbereid. Ze nemen die artikelen mee naar de toets. maart C1 15 min. Nee n.v.t 22,00 %