HAVO 5 klas 12 - Algemene natuurwetenschappen

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 3 periode: dierenrijk en evolutie Periodestof: Periodestof: Darwin, Verhulst, diergroepen beschrijven. periode A, B, C n.v.t Nee n.v.t 25,00 %
SE PO Praktische opdracht 4 keuzeperiode: architectuur óf natuurkunde Periode architectuur: een huis leren ontwerpen, tekening maken en maquette bouwen. leerlingen zonder natuurkunde volgen deze periode. Periode natuurkunde: een presentatie maken over een medischebeeldvormingstechniek. Leerlingen met natuurkunde volgen deze periode. periode A, B n.v.t Nee n.v.t 25,00 %