HAVO 5 klas 11 - Scheikunde

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 4 Zuren base, rectiesnelheid en rekenen Boekdeel 1: paragraaf 2.4+ 2.5+ 3.4 Boekdeel 2: hoofdstuk 7, 8, 9 + basiskennis Schriftelijke overhoring is onderdeel van het cijfer. november A, B, F, C, D 80 min. Ja n.v.t 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Energie en reactie + kunststoffen Boekdeel 1: Hoofdstuk 6 (achtergrond kennis Boekdeel 2: hoofdstuk 11 en 12 + chemisch rekenen toetsweek januari A, B, F, G 90 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Alle behandelde leerstof Boekdeel 1 en 2 + stenciles toetsweek maart A, B, C, D, E, F, G 120 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE PO Praktische opdracht 7 Redox en alle behandelde leerstof Redox, Titratie, chemischrekenen en alle behandelde leerstof einde Periode A, B, C, D, E, F, G 90 min. Nee n.v.t 15,00 %