HAVO 5 klas 11 - Kunst muziek

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 1 Muzikaal werk Verdiepend werken in muzikale context. Het vervaardigen van een eigen compositie met een presentatie als afsluiting. Practische opdracht : verdiepend verslag op enig muzikaal gebied. trimester 1 n.v.t. n.v.t Nee n.v.t 80,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 examenthema Cultuur van het moderne. De Bespiegeling H.8. november 2022 A,B,C 45 min. n.v.t n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 examenthema Massacultuur. De Bespiegeling H.9 toetsweek januari A,B,C 120 min. n.v.t n.v.t 10,00 %