HAVO 5 klas 11 - Frans

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Literatuur/Lezen 1. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran 2. 1 eigen gekozen boek Toets + leesverslag diverse data/tijdens de les E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Kijk-en luistervaardigheid Citotoets met multiple choicevragen bestaande uit audio en een videodeel. Voor dyslectische leerlingen is een dyslexieversie beschikbaar. tijdens de les B 60 min. Nee n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Gespreksvaardigheid Gesprek voeren over 2 zelfgekozen Franse artikelen en over onderwerpen als : jezelf, familie, onderwijs en beroep; vrije tijd en ontspanning; toekomst, vakantie en andere in de les behandelde onderwerpen. Herkansing alleen mogelijk met 2 nieuwe artikelen. toetsweek maart C 20 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 7 Schrijfvaardigheid Het schrijven van een formele brief, waarbij wordt beoordeeld op inhoud, taalgebruik, briefconventies, communicatieve vaardigheden. toetsweek januari D 110 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 8 Literatuur/Lezen Literatuurgeschiedenis vanaf 17e eeuw t/m 20e eeuw; stromingen, schrijvers/dichters, tekstenfragmenten/gedichten tijdens de les E 90 min. Ja n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 9 Vocabulaire/examenidioom/signaalwoorden vocabulaire; examenidioom; signaalwoorden; diverse data/tijdens de les A/B/C/D 15 min. Nee n.v.t 6,00 %