HAVO 5 klas 11 - Engels

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets nvt Shakepeare reader De leerlingen leveren de volledig bijgehouden Shakespeare reader in op de dag van de toets. november E1 n.v.t n.v.t 0,00 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Literatuur De volledig bijgehouden reader van het Shakespeare project. Hier wordt tijdens de lessen in gewerkt. november E1 60 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Schrijfvaardigheid Het schrijven van een formele opdracht. Hier is in de klas mee geoefend. toetsweek januari D1 60 min. Ja 1,00 22,00 %
SE ST Schriftelijke toets 7 Kijk- en luistervaardigheid CITO toets met een audiodeel en een videodeel. Hier is in de klas mee geoefend. Voor dyslectische leerlingen is er een dyslexieversie beschikbaar. toetsweek januari B 60 min. Nee 1,00 22,00 %
SE MO Mondelinge toets 8 Gespreksvaardigheid Een individueel mondeling examen. De leerlingen hebben 3 artikelen uit Engelstalige kranten of tijdschriften voorbereid en nemen die artikelen mee naar de toets. maart C1 15 min. Nee 1,00 22,00 %