VMBO-TL klas 10 - Examenvak Lichamelijke opvoeding 2

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 09 Sportorïentatie De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod. Periode Actuele bewegingsactiviteiten n.v.t Ja n.v.t 5,00 %
SE PO Praktische opdracht 10 Werkstuk sport De leerling kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de maatschappij verwoorden. December Oriëntatie op leren en werken n.v.t n.v.t n.v.t 5,00 %
SE PO Praktische opdracht 11 Stage Leerling loopt stage bij een sportvereniging. April Oriëntatie op leren en werken n.v.t Ja n.v.t 15,00 %
SE PO Praktische opdracht 12 Sportdag organiseren Leerling organiseert samen met klasgenoten een sportdag voor leerjaar 7. Maart Bewegen en regelen n.v.t Ja n.v.t 10,00 %